Ana Sayfa
 • Prof. Dr. Can Şımga Mugan

  İzmir Ekonomi Üniversitesi
  İşletme Fakültesi Dekanı

  Lisans programını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Fulbright bursiyeri olarak University of Illinois at Urbana-Champaign’de muhasebe doktorası yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesinde rektörlük görevini yürütmektedir. 

  Muhasebe, etik ve finans konularında araştırmaları bulunmaktadır. Araştırmaları;

  The European Journal of Finance, The European Accounting Review,  Accounting Education,

  Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation,  Emerging Market Finance and Trade,

  Organizational Behavior and Human Decision Processes,  Journal of Business Ethics gibi yurt dışı dergilerde ve yurt içinde; Muhasebe Enstitüsü Dergisi,  Hacettepe İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ve Muhasebe Bilim Dünyası gibi dergilerde yayınlanmıştır. 

  Yurt dışında yayınlanan kitap bölümleri dışında, Principles of Financial Accounting (4rd ed. 2007) başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca UNCTAD – ISAR  toplantılarında ve diğer uluslararası ve ulusal konferanslarda bildiriler sunmuştur.

  Dünya Bankası ve KfW destekli çeşitli alt yapı projelerinde uzman finansal analist ve danışman olarak çalışan Prof. Şımga-Muğan’ın yurt içinde yürüttüğü ve çalıştığı çeşitli TUBITAK projeleri de bulunmaktadır.

 • Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

  Başkent Üniversitesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı

  Prof.Dr. Güray Küçükkocaoğlu 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Özel Arı Lisesi’nde tamamlayan Küçükkocaoğlu, 1993 yılında girdiği ÖSYM sınavı sonucu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Aynı yıl kendisine sağlanan özel bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’nin Central Missouri State University Harmon College of Business Administration School’da finans alanında lisans eğitimine başladı.

  1998 yılında Honors Graduate olarak B.S.B.A Finance dalında mezun olan Küçükkocaoğlu, yüksek lisans eğitimini yine Central Missouri State University’de M.B.A. Finance dalında 1999 yılında Phi Beta Delta International Scholar olarak tamamladı.

  2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde doktora eğitimine başlayan Küçükkocaoğlu, 2003 yılında “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu” isimli çalışmasıyla doktora programını tamamladı.

  Halen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Küçükkocaoğlu’nun ilgi alanı Pazar Mikroyapısı, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Yönetim, Türev Ürünleri ve Kur Piyasaları olup, bu alanlarda eğitim, seminer ve konferanslar vermekte, yayınlar yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Ramazan Aktaş

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  İşletme Bölüm Başkanı

  Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1981 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümü’nü tamamladıktan sonra, 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisansını ve de 1991 yılında Ankara Üniversitesi’nde işletme üzerine doktorasını tamamlamıştır.

  Finansal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar, finansal kararlar ve modeller, karar teorisi, işletme yönetimi, girişimcilik konularında araştırmaları bulunmaktadır. Yurtiçinde çok sayıda dergide ve yurtdışında, The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Eurosian Review of Economics and Finance, Annals of Financial Economics, The Icfai Journal of Applied Finance, Science Direct-Expert Systems with Applications, gibi dergilerde araştırmaları yayınlanmıştır. Yurtdışında yayınlanan kitap bölümleri dışında, Creating a Leading Indicators and Financial Early Warning system for the Turkish Economy başlıklı kitabı bulunmaktadır. Yurt içinde ise Endüstri İşletmeleri için Mali Başarısızlık Tahmin Modeli:Çok Boyutlu Model Uygulaması, Mali Başarısızlık (İşletme Riski) Tahmin Modelleri, Öngörü Teknikleri: Finans Uygulaması, Karar Analizleri, Girişimciler için İşletme Yönetimi, Enflasyonsuz Ortamda İşletme Yönetimi, (Excel Uygulamalı) Temel Finans Matematiği adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş ve oturum başkanlığı yapmıştır.

  Halen, MPM, TOBB ve Avrupa’dan 4 ayrı katılımcının birlikte yönettiği Leonardo Da Vinci Projesinin TOBB ETÜ adına koordinatörlüğünü ve Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi adlı Projede Tübitak Projesi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ramazan Aktaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İİBF İşletme Bölüm Başkanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmekte, ODAGEM Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Yıldız Özerhan

  Gazi Üniversitesi
  Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

  Prof. Dr. Yıldız Özerhan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bolu İdari Bilimler Fakültesi’ni tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi’nden muhasebe-finansman üzerine yüksek lisansını ve de yine Gazi Üniversitesi’nde muhasebe ve finansman üzerine doktorasını tamamlamıştır.

  Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal tablolar analizi, bilgisayarla muhasebe konuları uzmanlık alanıdır ve bu konularda ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Araştırmaları ve yayınları, Muhasebe Bilim Dünyası, E-Yaklaşım, Mevzuat, Uygulamalı Mevzuat Dergileri’nde yayınlanmıştır. Yayınları arasından, “Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri” örnek gösterilebilir.

  “Türkiye’de Finansal Tabloların Tarihsel Gelişim Süreci (1923-2008)”. ve “Yazılım Üreten İşletmelerde Özellikli Muhasebe Konularının İncelenmesi” adlı kitapları yayımlanmıştır.
  Prof. Dr. Yıldız Özerhan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır.

 • Doç. Dr. Korkut Özkorkut

  Ankara Üniversitesi
  Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben, Antalya Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında tamamlayan Korkut Özkorkut, Eylül 1997 - Ağustos 1998’de on ay süre ile Hamburg Max-Planck (Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk) Enstitüsü’nde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki doktora eğitimini 2001 yılında tamamladı. 1995 yılında “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali” adlı lisansüstü tezi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu telif eser yarışmasında birincilik ödülünü alan Korkut Özkorkut’un bu tezi Kurul tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. Diğer kitapları, “Türk Hukukunda Depo Sertifikaları” ve “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri”dir. Özkorkut’un ticaret hukuku alanında yazılmış makaleleri de bulunmaktadır .

  Bugüne kadar lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde ticaret hukuku, şirketler hukuku, anonim şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sermaye piyasası hukuku, sınırötesi menkul kıymet işlemleri, finansal hukuk ve finansal hukuk uygulamaları derslerini vermiş olan Özkorkut, kendi üniversitesindeki derslerinin yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde de ticaret hukuku dersleri vermektedir.

  Çeşitli banka ve kuruluşlarda eğitimler de veren Özkorkut, TEPAV’ın Dünya Bankası ile işbirliği içinde hazırlamış olduğu “Turkey Investment Climate Assessment” raporuna da, “Bankruptcy in Turkey” konusundaki “background note” ile katkıda bulunmuştur.Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesinden sonra Adalet Alt Komisyonu ve Esas Komisyonu’nda yapılan çalışmalara TÜRMOB adına ve akademik olarak katılmış olan Özkorkut halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü’nde (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı) müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte ve aynı zamanda Enstitü’nün yayımladığı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin (Batider) editörlüğünü yapmaktadır.

 • Doç.Dr. Mustafa İsmail Kaya

  Gazi Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

  1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ocak 1996 da 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından master ve doktora yapmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gönderildi. 2002-2003 tarihleri arasında Almanya/Rottweil’deki uluslararası bir avukatlık şirketi olan Haischer&GbR’de, uygulamayı daha yakından görebilmek amacıyla, bir yıllık avukatlık stajı yaptı ve bu dönemde özellikle Şirketler Hukuku ile ilgili davalar üzerinde çalıştı.

  Niğde Üniversitesi bünyesindeki diğer görevlerini müteakiben Mart 2004 tarihinde aynı üniversitenin İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD yardımcı doçent kadrosuna atandı. Haziran 2008-Ekim2008 tarihleri arasında kazandığı DAAD bursuyla Almanya’da değişik üniversitelerde bilimsel araştırmalarda bulundu. Haziran 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi TTEF Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Nisan 2010 tarihinde girdiği Doçentlik Sınavını kazanarak doçent unvanını kazandı. Yayınlanmış dört kitabı bulunan Sayın Kaya’nın son kitabI “Gerekçeli-Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” 2011 yılında yayımlanmıştır.

 • Prof. Dr. Coşkun Küçüksözmen

  İzmir Ekonomi Üniversitesi
  İşletme Fakültesi,  Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Görevlisi

  Profesyonel iş hayatına 1986′da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başladı. 1 1995'te Jean Monnet bursu ile İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde “Avrupa İktisadı e ve Finans” Yüksek Lisans derecesini aldı. 1996-1997 yıllarında TCMB nezdinde faaliyet ö gösteren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda çalıştı. 1997 yılında TCMB’den kazandığı araştırma bursu ile gittiği İngiltere’de “hisse senedi getirilerinin dağılımı ve riske maruz değere (VaR) etkileri” konulu teziyle 2000 yılında Exeter Üniversitesi’nden Doktora derecesini aldı. 2000-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda 2001 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü’nde finansal risklerin düzenlenmesi ve denetimi, enerji ticareti ve enerji risk yönetimi, finansal zaman serileri analizi dersleri vermektedir. 2010 yılından itibaren tam zamanlı olarak göreve başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) banka yönetimi, finansal makroekonomi, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında dersler veren Dr. Küçüközmen aynı zamanda İEÜ “Risk Yönetimi Sertifika Programı” koordinatörüdür.

 • Yrd. Doç. Dr. Serap Sabahat Yanık

  Gazi Üniversitesi
  Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yrd. Doç. Dr. Serap Sabahat Yanık, 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tamamladıktan sonra, 1996 yılında Gazi Üniversitesi’nde muhasebe-finansman alanında yüksek lisansını, 1999 yılında da aynı alanda, muhasebe-finasman konusunda doktorasını tamamlamıştır.

  Türkiye muhasebe standartları, Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal tablolar analizi, bilgisayarla muhasebe konuları uzmanlık alanıdır ve bu konularda ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Araştırmaları ve yayınları, Yaklaşım Dergisi, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’inde yayınlanmıştır. Yayınları arasından, “30 No’lu Uluslararası Muhasebe Standartı Açısından Banka Finansal Tablolarının Değerlendirilmesi “ ve “Avrupa Topluluğu Açısından Banka Finansal Tablolarına İlişkin Düzenlemeler“ örnek gösterilebilir.

  “Muhasebe Denetimi” ve “Türkiye’de Finansal Tabloların Tarihsel Gelişim Süreci (1923-2008)” adlı kitapları yayımlanmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Serap Sabahat Yanık Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Bölümü’nde bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulunmaktadır.

 • Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık

  Gazi Üniversitesi
  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölmü Öğretim Görevlisi

  Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık, 1975 yılında Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tamamladıktan sonra, 1979 yılında Ankara Üniversitesi’nde finansman alanında yüksek lisansını, 1994 yılında da aynı alanda Gazi Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır.

  Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal tablolar analizi, bilgisayarla muahasebe konuları ve vergi konusu uzmanlık alanıdır . Genel Muhasebe, Envanter Bilanço, Genel Muhasebe Problem ve Çözümleri adlı kitapları yayımlanmıştır.

  Aynı zamanda 1993 yılından günümüze yeminli mali müşavir olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık’ın uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Araştırmaları arasında, “Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi”, “Kesinleşmiş Vergi Borçlarına ve Pişmanlıkla Beyana Sağlanan Ödeme Avantajları” ve “Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtım Tablosu ve Dağıtımın Muhasebeleştirilmesi” örnek gösterilebilir.

  Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık, halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevini yürütmektedir.

 • Dr. Çağrı Bağatur

  Kültür Üniversitesi
  Bağatur Avukatlık Bürosu Kurucu ve Serbest Avukat

  Dr. Çağrı Bağatur, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde yüksek lisansını, 1999 yılında da aynı bölümde, çevre hukuku konusunda doktorasını yapmıştır.

  1988-1997 yılları arasında Adana’da Bağatur Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 1997 yılından bu yana, çalışmalarını İstanbul’da Bağatur Avukatlık Bürosu çerçevesinde ve kendi ekibiyle devam etmektedir.

  Dr. Çağrı Bağatur’un uzmanlık alanları; hukuk (reklam, özelleştirme, çimento, sigorta, yapı, alkolsüz içkiler, hastane işletmeciliği, bankacılık, yazılım), bilgi yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, satış güvenliği, hizmet sektörü), toplam kalite yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, hizmet sektörü)’dir. Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar konusunda Kültür Üniversitesi Tasarım Fakültesinde Yüksek Lisans dersi vermektedir. Tarımsal taşınmazların miras yoluyla bölünmesi konusundaki bilimsel makalesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlanmıştır. Öğrenen Örgütlerde Satış Güvenliği ve Sözleşme Hukuku Eğitimi başta olmak üzere bugüne kadar gerek avukatlığını yaptığı kuruluşlarda gerek sivil toplum örgütlerinde, mesleki ve meslek dışı otuza yakın eğitim vermiştir. Bilimsel dergi ve yayımlarda, Çevre Duyarlı Kent Yerleşimi, Avrupa Birliği Tarımsal Yapı Politikaları ve Türkiye, Can Sigortasında Ardıllık, Avukatlık Mesleğine Kabul konularında yazıları çıkmıştır.

 • Dr. Güler Manisalı Darman

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu, Başkan

  Dr. Güler Manisalı Darman 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, doktorasını ise Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümü’nde tamamlamıştır. 1980-1988 yılları arasında TOBB çatısı altında faaliyet gösteren, merkezi Paris’te bulunan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 1988 yılında özel sektöre geçmiş, 2005 yılı başına Finansman Koordinatörü ve Genel Koordinatör gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

  • ICC Paris Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
  • ICC Paris Finans Komitesinde görev almıştır-ICC’nin bir yönetim organıdır.
  • Ayrıca, 2008 yılında, merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası iş dünyası patronlarının oluşturduğu, American-European Community Association (AECA) Türkiye Liason Officer’i seçilmiştir.
  • Merkezi Amerika’da olan Junior Chamber International’ın Türkiye kurucu üyelerinden olup, senatörlük unvanına sahiptir.
  • METUTECH BAN Danışma Kurulu üyesidir.
  • Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Danışma Kurulu üyesidir.
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı Denetim Kurulu üyesidir.
  • Netmon A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.
  • Yabancı bir fon olan Azka Capital yönetim kurulu üyedisidir.

  İlaveten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve the European Corporate Governance Institute (ECGI), üyesidir.

  Dr. Güler Manisalı Darman, 2004 yılında ICC tarafından “Corporate Governance Worldwide” adlı kitabı basılmış ve 130 ülkede satılmaktadır. Son iki yılda, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Fas, İsveç, Norveç, Dubai, Prag ve Türkiye’de bir dizi konferanslarda tebliğler sunmuş, seminerler vermiştir. Trieste Üniversitesi, West Minister Üniversitesi ve Political Academy of London ortak program davetlisi olarak, İtalya’da yaz okulunda kurumsal yönetim konusunda eğitim vermiştir. 2008 yılında TOBB ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından basılan “Küresel Ekonomilerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Türkiye” başlıklı ikinci kitabı yayınlanmıştır. 2009 yılında CGS Center tarafından "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru" başlıklı elektronik kitabı da hazırlamıştır. 2010’da TÜRMOB tarafından “Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” kitabı yayınlanmıştır.

  Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Kurumsal Yönetim dersleri vermekte olan Dr. Güler Manisalı Darman, ayrıca TOBB Ekonomi Üniversitesi, Sürekli Eğitim Programı’nda Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Programını yürütmektedir. Marmara Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nce hazırlanmış ve SPK tarafından yayınlanmış olan iki kitapta kurumsal yönetim üzerine yazıları ve ayrıca çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

  2012 yılında, G’20’lere uluslararası alanda özel sektrün görüşlerini sunacak ICC Group on Economic Policy (GEP)’e seçilmiştir.

 • M. Serdar DURGUN

  EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi Kurucu Başkanı

  Endüstri Yüksek Mühendisi olan M. Serdar Durgun, 14 yıllık iş hayatı süresince; ulaştırma, savunma sanayi, bilişim, eğitim-danışmanlık sektörlerinde çalışmış, 16 projede farklı pozisyon ve yetki-sorumluluk çerçevesinde görev almıştır. Projeler kapsamında; Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman ve Singapurlu profesyonellerle çalışmıştır.

  2003 yılından beri ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi’nde ve 2009 yılından beri TOBB ETÜ İşletme Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak Proje ve Sistem Yönetimi konulu yüksek lisans ve lisans derslerini vermektedir.

  Genel Sekreter Müşaviri, Teknokent Kurucu Şube Müdürü, Proje Grup Yöneticisi, Genel Müdür Danışmanı, Denetçi Müdür, Yayın Koordinatörü, Proje Uzman Mühendisi, Proje ve Planlama Mühendisi unvanları ile; Projeler, Organizasyon, Planlama (Stratejik, Proje, Malzeme, Üretim) Maliyetlendirme, İş Geliştirme, Bakım Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve Tesis Yönetimi konularında çalışmıştır/çalışmaktadır. Bu konularda eğitim ve danışmanlık vermektedir.

 • Khalid Yousaf

  YUSR Islamic Investment Bank-Executive Vice President

  Profile:
  Senior Executive with broad-based experience in Asset Management, Corporate, Consumer & Investment Banking with rich network of contacts in the Banking & Finance Industry in the Middle East, Europe & the Emerging Markets. Solid management and Sales track record with results-driven entrepreneurial approach. Work ethics focus on being energetic, enthusiastic, self-motivated & pro-active selfstarter.

  Educational Qualifications & Personal Data:
  Chartered Institute of Management Accounts (CIMA) – Qualified Finalist 
  Master’s Degree in Business Administration (MBA) – Gold Medal in Finance
  Bachelor’s Degree in Science (B.Sc.) – Physics and Chemistry 
  Married; Two children 
  British National 
  Fluent in English and Urdu. 
  Some working knowledge of French, Arabic, Turkish and Greek 
  Interests include Golf, Cricket, Swimming, Current Affairs, Astrophysics
  Professional Experience:
  YUSR Islamic Investment Bank-Executive Vice President
  Gulf Global Group – Head Asset & Fund Management Apr09-todate 
  Siraj Capital – Vice President Investments & Capital Markets May08-Mar09
  International Holdings Group (IHG) – Managing Director, Islamic Finance Oct 06-Apr08 
  Shorebank (IFC) Consultant, Tbilisi, Georgia (Concurrent) Jun05-May06 
  Dubai International Financial Centre (DIFC)–Director Islamic Finance Sept 03-Setpt 06 (Concurrent) 
  Opportunity International, Serbia – Consultant (concurrent) May03-Jun04
  Citigroup/CitiSolutions, London & Dubai - Consultant (concurrent) Apr03-Oct03
  Citibank, London–VP Islamic & Transaction Banking Services Mar00-Aug03
  Citibank, London-VP Emerging Local Corporates Mar98-Feb00 
  Bank of America, London – Managing Director, Financial Institutions Group June94-Mar98 
  Citibank, London – VP Senior Relationship Manager Dec88-May94 
  Citibank, London – Settlements Manager, Citicorp Investment Bank Nov87-Dec88
  Saudi American Bank, Istanbul – Country Operations Officer June85-Nov87 
  (On secondment from Citibank; opened first overseas branch of SAMBA in Turkey with responsibility for Country Operations, Technology and Administration; Compliance & Regulatory reporting; Anti-money laundering and coordinating External Audit functions. (36 staff, $8million revenue base) Set up Securities Repo Trading System and initiated inter-bank lending (financed by off-shore foreign currency deposits))
  Citibank, Parsippany, NJ & Brussels – Project Manager Sep82-May85 
  Citibank, Athens – User Support Group Head May80-Sep82 
  Citibank, Karachi – Country Operations Officer Jan75-May80 
  PICIC, Karachi – Investment Officer - Project analysis for Development Financing 1973-74 
  Union Carbide, Karachi – Management Trainee - Financial/Management Reporting 1971-73

 • Savaş Ektirici

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1981-1982 yılları arasında Gensa A.Ş.’de Ticaret ve Pazarlama Müdürü olarak görev almış ardından ASELSAN A.Ş.’de göreve başlamıştır. 1982-2001 yılları arasında ASELSAN A.Ş.’de Satınalma Uzmanı, Satınalma Şef Yardımcısı, Malzeme İkmal Bölümü Müdür Yardımcısı, Pazar Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı, Pazar Geliştirme Müdürü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü, Etüt Plan Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 2001 yılında emekli olduktan sonra kendi işini kurmuş, 2007 yılında işi devretmiş ve CESAS A.Ş.’de 2009 yılına kadar Lojistik Müdürü olarak görev almıştır. Halen Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi eğitimcileri arasında yer almaktadır.

  Verdiği eğitim ve seminerler kapsamında; General Dynamics/A.B.D. firmasında 45 gün Satınalma Malzeme Planlama ve Kontrol konularında Planlama ve Yönetim kursu, İngiltere’de MANMAN yazılım paketi kullanıcı, MANMAN uluslararası kullanıcı grubu seminerinde yazılımın ASELSAN’daki uygulamaları hakkında katılımcılara brifing, ASELSAN muhtelif birimlerine MANMAN yazılımı kullanıcı eğitimi, MANMAN Yazılım sistemindeki Sipariş Yönetimi-Alacaklar, Borçlar ve Defter-i Kebir uygulamaları hakkında ASELSAN’da verilen satıcı firma brifingi sayılabilir.

 • Aytuğba Baraz, Ms.

  Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakalrı Koordinatörü

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunudur. ODTÜ İşletme Fakültesi yan dal programı derslerini tamamlamıştır. Yüksek Lisansını ODTÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinde “Zihinüstü Düşünme (Metacognition) Stratejileri” üzerine yapmıştır. Halen Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi’nde Stratejik Planlama ve İK Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin kurumsal yönetim ve insan kaynakları danışmanlık çalışmaları, şirket akademilerine işlerlik kazandırılması çalışmalarında aktif görev almaktadır.

  Seçilmiş Projelerinden Bazıları: Turkish Petroleum International Company (TPIC) : Kurumsal Gelişim Çalışmaları, ODTÜ Teknokent A.Ş.- Ankara: İnsan Kaynakları Danışmanlık Çalışması, Uzal Alüminyum A.Ş.-Ankara : Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Çalışması, E.K.O Endüstri A.Ş.- İzmir : Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Çalışması, Koçak Madencilik A.Ş.- İzmir : Kurumsal Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Çalışması, Mutlu Metal A.Ş.- İzmir : Kurumsal Yönetim Çalışmaları, Boztoprak A.Ş. -Afyon : Kurumsal Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Çalışması

 • Dr. Nazif Burca

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Dr. Nazif Burca, çalışma hayatına Maliye Bakanlığı'nda Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak başladı. Daha sonra aynı bakanlıkta Muhasebat Kontrolörlüğü ve Muhasebat Başkontrolörlüğü görevlerini üstlenen Nazif Burca, 1997 yılında devlet hesaplarının sonuçlarının çıkartılması ve değerlendirilmesi hususlarında incelemelerde bulunmak üzere 9 ay süreyle İngiltere'de görevlendirildi.
  ABD Illinois Üniversitesi'nde finans dalında yüksek lisans yapan Nazif Burca, 2003 yılı Şubat ayında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de muhasebe-finansman ve araştırma-planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2006 yılı Kasım ayına kadar bu görevi sürdürdükten sonra Genel Müdür Danışmanı olarak atandı.2007-2017 yıllarında Türk Telekom İç Denitim Başkanlığını yürütmüştür. Halen Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
 • Suat Baysan

  Suat Baysan was born in Adana in 1954. He graduated from the University of Manchester at the Faculty of Science as an electronic engineer in 1977. He has attended several management programs at IMD & MCE

  He started his career as a design engineer in Netaş. Suat then worked as Assistant General Manager (AGM) R&D for the next following 10 years. During this period Nortel software development had been transferred from Bell Northern Research Ottawa to Istanbul. He has also established a local R&D department to design Turkish branded products that were introduced to international markets. He continued as the AGM for Marketing, Sales, Products & Services, covering telecom, defense, IT and energy markets. His scope extended to 25 countries covering EMEA, CIS and Pakistan. He was responsible for establishing and serving as the board member of JV’s in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan.

  In 1999 Suat became the General Manager of Cisco Systems Turkey where he served for six years made Cisco the market leader. He was one of the pioneers of the e-transformation process initiative to Turkish enterprises and state institutions. He is regarded as an industry opinion leader.

  Suat then took the CEO position of Teknoloji Holding which consisted of 14 companies ranging from financial services to technology development. Successful M&A deals were his main achievements. During this timeframe he managed the sale of Inteltek’s minority shares to Intralot (iddaa).

  In 2005 he joined Anel Group in charge of several group companies where his focus was in diversifying the group into renewable energy, defense and R&D. In this period he supervised the sale of the group company Innova to Türk Telekom and also acquisition of Solectron Turkey. He also established Turkey’s first solar PV panel manufacturing facility.

  Presently he is the CEO of Telpa Group managing the process to achieve Excellence and guiding the group into new investment opportunities.

  Suat was the Chairman of the Turkish Electronics Association (TESID) for four years. He served as a Board Member of the Turkish Informatics Foundation (TBV), the Turkish Informatics Association (TUBISAD), Turkish Science Centers Foundation (TBMV) where he contributed to the establishment of Turkey's first Science Museum. He is also the founding Board Member of the ITU-ETA Foundation (ASIC design).

  Presently he is the Board Member of the Turkish Technology Development Foundation (TTGV) and President of Fındıklı Rotary Club.

  He is a prominent leader in telecom, energy and defense sectors. He delivers regular speeches presentation at business venues. He also lectures at universities to MBA candidates.

  Suat is married to Belgin who is an architect. They have two grown up children. 

 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı
No: 93, 1067. Sokak
Yalınkılıç Sitesi-B2 Blok
ETİMESGUT – ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube