Ana Sayfa
 • Prof. Dr. Can Şımga Mugan

  Lisans programını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Fulbright bursiyeri olarak University of Illinois at Urbana-Champaign’de muhasebe doktorası yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesinde rektörlük görevini yürütmektedir. 

  Muhasebe, etik ve finans konularında araştırmaları bulunmaktadır. Araştırmaları;

  The European Journal of Finance, The European Accounting Review,  Accounting Education,

  Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation,  Emerging Market Finance and Trade,

  Organizational Behavior and Human Decision Processes,  Journal of Business Ethics gibi yurt dışı dergilerde ve yurt içinde; Muhasebe Enstitüsü Dergisi,  Hacettepe İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ve Muhasebe Bilim Dünyası gibi dergilerde yayınlanmıştır. 

  Yurt dışında yayınlanan kitap bölümleri dışında, Principles of Financial Accounting (4rd ed. 2007) başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca UNCTAD – ISAR  toplantılarında ve diğer uluslararası ve ulusal konferanslarda bildiriler sunmuştur.

  Dünya Bankası ve KfW destekli çeşitli alt yapı projelerinde uzman finansal analist ve danışman olarak çalışan Prof. Şımga-Muğan’ın yurt içinde yürüttüğü ve çalıştığı çeşitli TUBITAK projeleri de bulunmaktadır.

 • Prof. Dr. Erik P.M. Vermeulen

  Erik P.M. Vermeulen: Hollanda Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör olan Erik Vermeulen, aynı üniversitenin Ekonomi Merkezi’nde de finansal piyasaların regulasyonu konusunda ders vermektedir. Uluslararası iş hukuku yüksek lisans programının koordinatörüdür. Halka açık olmayan şirketler ve aile şirketleri konusunda çok sayıda proje üzerinde çalışmıştır. Bu konuda, Japonya, Kolombiya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirliklerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. Avrupa Parlamentosu, Hollanda Kalkınma Finansı Kurumu, OECD ve Euronext adına projeler yürütmektedir. Halen, gelişmekte olan piyasalarda yatırımlar, Avrupa’daki yüksek teknoloji firmalarının şubeleri ve bağlı ortaklıkları, gelişmekte olan ülkelerde borsalara ve Avrupa’da ikincil piyasalarda kote olma, konularında ortak girişim yapıları ve sermaye piyasaları açısından uygulamalar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. EuropeanIssuers Hukuk Komitesi üyesidir.

 • Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

  Prof.Dr. Güray Küçükkocaoğlu 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Özel Arı Lisesi’nde tamamlayan Küçükkocaoğlu, 1993 yılında girdiği ÖSYM sınavı sonucu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Aynı yıl kendisine sağlanan özel bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’nin Central Missouri State University Harmon College of Business Administration School’da finans alanında lisans eğitimine başladı.

  1998 yılında Honors Graduate olarak B.S.B.A Finance dalında mezun olan Küçükkocaoğlu, yüksek lisans eğitimini yine Central Missouri State University’de M.B.A. Finance dalında 1999 yılında Phi Beta Delta International Scholar olarak tamamladı.

  2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde doktora eğitimine başlayan Küçükkocaoğlu, 2003 yılında “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu” isimli çalışmasıyla doktora programını tamamladı.

  Halen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Küçükkocaoğlu’nun ilgi alanı Pazar Mikroyapısı, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Yönetim, Türev Ürünleri ve Kur Piyasaları olup, bu alanlarda eğitim, seminer ve konferanslar vermekte, yayınlar yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Joseph A. McCahery

  Joseph A. McCahery : Hollanda Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Ekonomi Merkezinde Uluslararası ekonomi hukuku profesörüdür. Prof. McCharey, aynı zamanda George Washington Üniversitesi, Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesapverebilirlik Enstitüsü’nde Research Fellow, Avrupa Kurumsal Yönetim Enstitüsü’nde (ECGI)de Research Associate’dır. Leiden Üniversitesi, Tias-Nimbas Business School’de misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Ayrıca, Brüksel Üniversitesi, Solvay Business School’da Leo Goldschmit misafir öğretim üyesi olarak kurumsal yönetim dersi vermiştir. Hollanda, İngiltere, ABD ve Endonezya’da finansal piyasalar ve finansal kurumlar konusunda projeler yürütmüştür. OECD, Avrupa Komisyonu, Hollanda Kurumsal Yönetim İzleme Komitesi, Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi, Hollanda Merkez Bankası, Hollanda Ekonomi Bakanlığı adına çalışmalar yapmıştır. Halen, kurumsal yatırımcılar ve şirket performansı, gayri menkul yatırım fonları ve yönetim yapıları, hedge fonlar, özel sermayenin regulasyonu üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Amsterdam Kurumsal Finansman Merkezi Ortak Müdürlerinden bir olarak görev yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Murat Yülek

  Doç. Dr. Murat Yülek lisans programını Boğaziçi Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği’nde tamamlamıştır. Ardından;Bilkent Üniversitesi’nde mastera kabul edilmiştir. Boston Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Doktasını ise yine Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

  Uluslararası finans deneyimlerine sahiptir.  Uluslararası Para Fonu (IMF), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türkiye Başbakanlığı gibi yaklaşık 15 ülkede finans ve ekonomi projelerinde yer almıştır. Uzmanlık alanları; kurumsal finansman, Türkiye ve dünya ekonomisi, uluslararası kurumlar ve finans piyasalarıdır. Ekonomik gelişmeler, makroekonomi ve finans üzerine çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Aynı zamanda; “Asya Kaplanları: Endüstriyel Gelişim ve Politikalar”, “Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950- 1979.”,” Financial Liberalizastion and the Real Economy: The Turkish Case” ve Sinapur Ekonomik Kalkınma Politikaları” adlı kitapları mevcuttur.

  Halen Pglobal Küresel Danışmanlık Hizmetleri’nde Genel Müdür, TAIB Yatırım Bankası’nda Denetim Komitesi Başkanı ve İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerinde bulunan Kalkınma Bankaları Birliği’nde Uluslar arası Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 • Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu

  Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, lisans eğitimini Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde planlama uzmanlığı ile iş hayatına başlamış, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik hayata geçiş yapmıştır.

  1989 yılında Profesör ünvanını aldıktan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Başbakanlık Küçük ve Orta Boy İşletme danışmanlığı yapmıştır. Ardından sırasıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Araştırma Merkezi kuruculuğu ve yöneticiliği, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı yönetim kurulu başkanlığı, Vakıfbank KOBİ danışmanlığı, Rekabet Kurulu başkanlığı, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde enstitü müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen TEB Bankası'nda KOBİ danışmanlığı yapmaktadır ve Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü yarı zamanlı öğretim üyesidir. 

  Aldığı ödüller arasında, WASME (World Association for Small and Medium Enterprises) (Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) şeref madalyası ve özel onur ödülü, Dünya Gazetesi tarafından verilen “2000 yılının Bürokratı” ödülü, TÜSİAV tarafından verilen (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı ) “Yılın Bürokratı” ödülü, Para Dergisi tarafından 2000 yılının Bürokrasi dalında “Altın Adam”ı ödülü bulunmaktadır.

  Prof.Dr.M.Tamer MÜFTÜOĞLU’nun beş kitabı, editörlüğünü yaptığı altı kitap ile çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Kendisi ayrıca çok sayıda toplantıya da konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılmıştır.

 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut

  1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben, Antalya Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında tamamlayan Korkut Özkorkut, Eylül 1997 - Ağustos 1998’de on ay süre ile Hamburg Max-Planck (Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk) Enstitüsü’nde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki doktora eğitimini 2001 yılında tamamladı 1995 yılında “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali” adlı lisansüstü tezi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu telif eser yarışmasında birincilik ödülünü alan Korkut Özkorkut’un bu tezi Kurul tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. Diğer kitapları, “Türk Hukukunda Depo Sertifikaları” ve “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri”dir. Özkorkut’un ticaret hukuku alanında yazılmış makaleleri de bulunmaktadır . Bugüne kadar lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde ticaret hukuku, şirketler hukuku, anonim şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sermaye piyasası hukuku, sınırötesi menkul kıymet işlemleri, finansal hukuk ve finansal hukuk uygulamaları derslerini vermiş olan Özkorkut, kendi universitesindeki derslerinin yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde de ticaret hukuku dersleri vermektedir. Çeşitli banka ve kuruluşlarda eğitimler de veren Özkorkut, TEPAV’ın Dünya Bankası ile işbirliği içinde hazırlamış olduğu “Turkey Investment Climate Assessment” raporuna da, “Bankruptcy in Turkey” konusundaki “background note” ile katkıda bulunmuştur. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesinden sonra Adalet Alt Komisyonu ve Esas Komisyonu’nda yapılan çalışmalara TÜRMOB adına ve akademik olarak katılmış olan Özkorkut halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü’nde (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı) müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte ve aynı zamanda Enstitü’nün yayımladığı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin (Batider) editörlüğünü yapmaktadır.

 • Saleh Hussain

  Saleh Hussein İngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1970 yılından itibaren bankacılık sektöründe CEO düzeyinde görevler yürüten Saleh Hussain, halen Bahreyn Bankalar Birliği başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, Bahreyn'de bir çok bankanın denetim komitesi üyesi olarak yönetim kurulunda görev almaktadır.

  Kurumsal yönetim konusunda bir danışmanlık şirketi bulunan Saleh Hussain'in Orta Doğu ve Bahreyn'de kurumsal yönetim uygulamaları konusunda İngilizce ve Arapça olarak yayınlanmış sekiz adet kitabı da bulunmaktadır.

 • Kavilash Chawla

  Kavilash Chawla is the Managing Director of Nur Global Strategies, Kavilash is focused on providing clients with the strategic advice necessary to drive growth, create stakeholder value, and mitigate risk. As a leading advisor and successful entrepreneur, Kavilash previously founded and managed a boutique investment strategy advisory firm, and is currently an investment partner in a U.S. based specialty food company and a U.K. based investment management firm. As an expert and global leader in the Islamic finance industry, Kavilash also regularly authors thought pieces for the industry and global press. Kavilash previous experience includes serving as a Senior Consultant/Associate Partner at a leading management consulting firm, and as an equity capital markets specialist in the investment banking industry.

  Kavilash holds a MBA from the University of Chicago Booth School of Business and a Masters in International Affairs from the School of International and Public Affairs at Columbia University. Kavilash earned his BA from Drake University with a triple major in economics, history, and political science.

 • Dr. Nazif Burca

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Dr. Nazif Burca, çalışma hayatına Maliye Bakanlığı'nda Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak başladı. Daha sonra aynı bakanlıkta Muhasebat Kontrolörlüğü ve Muhasebat Başkontrolörlüğü görevlerini üstlenen Nazif Burca, 1997 yılında devlet hesaplarının sonuçlarının çıkartılması ve değerlendirilmesi hususlarında incelemelerde bulunmak üzere 9 ay süreyle İngiltere'de görevlendirildi.
  ABD Illinois Üniversitesi'nde finans dalında yüksek lisans yapan Nazif Burca, 2003 yılı Şubat ayında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de muhasebe-finansman ve araştırma-planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2006 yılı Kasım ayına kadar bu görevi sürdürdükten sonra Genel Müdür Danışmanı olarak atandı.2007-2017 yıllarında Türk Telekom İç Denitim Başkanlığını yürütmüştür. Halen Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
 • Suat Baysan

  Suat Baysan was born in Adana in 1954. He graduated from the University of Manchester at the Faculty of Science as an electronic engineer in 1977. He has attended several management programs at IMD & MCE

  He started his career as a design engineer in Netaş. Suat then worked as Assistant General Manager (AGM) R&D for the next following 10 years. During this period Nortel software development had been transferred from Bell Northern Research Ottawa to Istanbul. He has also established a local R&D department to design Turkish branded products that were introduced to international markets. He continued as the AGM for Marketing, Sales, Products & Services, covering telecom, defense, IT and energy markets. His scope extended to 25 countries covering EMEA, CIS and Pakistan. He was responsible for establishing and serving as the board member of JV’s in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan.

  In 1999 Suat became the General Manager of Cisco Systems Turkey where he served for six years made Cisco the market leader. He was one of the pioneers of the e-transformation process initiative to Turkish enterprises and state institutions. He is regarded as an industry opinion leader.

  Suat then took the CEO position of Teknoloji Holding which consisted of 14 companies ranging from financial services to technology development. Successful M&A deals were his main achievements. During this timeframe he managed the sale of Inteltek’s minority shares to Intralot (iddaa).

  In 2005 he joined Anel Group in charge of several group companies where his focus was in diversifying the group into renewable energy, defense and R&D. In this period he supervised the sale of the group company Innova to Türk Telekom and also acquisition of Solectron Turkey. He also established Turkey’s first solar PV panel manufacturing facility.

  Presently he is the CEO of Telpa Group managing the process to achieve Excellence and guiding the group into new investment opportunities.

  Suat was the Chairman

  Suat Baysan was born in Adana in 1954. He graduated from the University of Manchester at the Faculty of Science as an electronic engineer in 1977. He has attended several management programs at IMD & MCE

  He started his career as a design engineer in Netaş. Suat then worked as Assistant General Manager (AGM) R&D for the next following 10 years. During this period Nortel software development had been transferred from Bell Northern Research Ottawa to Istanbul. He has also established a local R&D department to design Turkish branded products that were introduced to international markets. He continued as the AGM for Marketing, Sales, Products & Services, covering telecom, defense, IT and energy markets. His scope extended to 25 countries covering EMEA, CIS and Pakistan. He was responsible for establishing and serving as the board member of JV’s in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan.

  In 1999 Suat became the General Manager of Cisco Systems Turkey where he served for six years made Cisco the market leader. He was one of the pioneers of the e-transformation process initiative to Turkish enterprises and state institutions. He is regarded as an industry opinion leader.

  Suat then took the CEO position of Teknoloji Holding which consisted of 14 companies ranging from financial services to technology development. Successful M&A deals were his main achievements. During this timeframe he managed the sale of Inteltek’s minority shares to Intralot (iddaa).

  In 2005 he joined Anel Group in charge of several group companies where his focus was in diversifying the group into renewable energy, defense and R&D. In this period he supervised the sale of the group company Innova to Türk Telekom and also acquisition of Solectron Turkey. He also established Turkey’s first solar PV panel manufacturing facility.

  Presently he is the CEO of Telpa Group managing the process to achieve Excellence and guiding the group into new investment opportunities.

  Suat was the Chairman of the Turkish Electronics Association (TESID) for four years. He served as a Board Member of the Turkish Informatics Foundation (TBV), the Turkish Informatics Association (TUBISAD), Turkish Science Centers Foundation (TBMV) where he contributed to the establishment of Turkey's first Science Museum. He is also the founding Board Member of the ITU-ETA Foundation (ASIC design).

  Presently he is the Board Member of the Turkish Technology Development Foundation (TTGV) and President of Fındıklı Rotary Club.

  He is a prominent leader in telecom, energy and defense sectors. He delivers regular speeches presentation at business venues. He also lectures at universities to MBA candidates.

  Suat is married to Belgin who is an architect. They have two grown up children. 

  of the Turkish Electronics Association (TESID) for four years. He served as a Board Member of the Turkish Informatics Foundation (TBV), the Turkish Informatics Association (TUBISAD), Turkish Science Centers Foundation (TBMV) where he contributed to the establishment of Turkey's first Science Museum. He is also the founding Board Member of the ITU-ETA Foundation (ASIC design).

  Presently he is the Board Member of the Turkish Technology Development Foundation (TTGV) and President of Fındıklı Rotary Club.

  He is a prominent leader in telecom, energy and defense sectors. He delivers regular speeches presentation at business venues. He also lectures at universities to MBA candidates.

  Suat is married to Belgin who is an architect. They have two grown up children. 
 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube