Ana Sayfa
 • Kurumsal Finans

  Bir işletmenin amacı kuşkusuzki hissedar ve paydaşlar için değer yaratmak ve değer artışını sürdürebilir kılmaktır. Net şimdiki değerinin maksimize edilmesi, firmanın sahip olduğu varlıkların etkin kullanılmasına ve belirlenen strateji ve amaçlara hizmet edecek şekilde yönetilmesine bağlıdır. Ayrıca yatırım ve finansal kararlar ve temettü dağıtımına ilişkin politikalar da firmanın değerini doğrudan etkileyen faktörlerdir.   

  İşletmeler genel olarak finansal yönetimde iki temel konu üzerinde karar verirler. Bunlardan biri yatırım kararı, bir diğeri ise finansman kararıdır. Yatırım kararları, belirli bir kaynağın uzun süreli olarak varlıklara yatırılmasıdır. Örneğin, doğrudan yatırım, birleşme gibi kararlar yatırım kararı olarak değerlendirilebilir. Finansman kararları ise, ya borçlanma temelinde ya da özkaynak temelinde gerçekleşebilir.

  Büyüme, yeni yatırım, ana faaliyet konusu ile paralellik göstermeyen bir işi kısmen veya tamamen elden çıkarma gibi tüm benzeri kararlar için öncelikle belirli bir strateji izlenmesi gerekmektedir.

  Finansal Durum Tespiti ve Analizi
  Belirlenen stratejiye paralel olarak, durum tespitinin yapılması; finansal tablolarının analizi, revizyonu, gerekirse düzeltilmesi ve olmayan tabloların çıkarılması

 • İş planın oluşturulması ve incelenmesi

  Başarılı bir iş planı aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

  1. Firma ve yönetim profilin çıkartılması
  2. Faaliyet sahası hakkında ayrıntılı rapor hazırlanması
  3. Pazarlar ve pazarlama süreci hakkında bilgi
  4. Rekabet analizlerinin yapılması
  5. Yatırımın konusu ve finansmanı
  6. Finansal Tablolar
  7. Değerleme Raporu
  8. Çıkış stratejisi
  9. Zaman planı
 • Finansal fizibilite çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanması

  1. Satış ve maliyet projeksiyonları
  2. Finansal modelleme yapılması
  3. Proforma mali tablolar
  4. Net işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
  5. Optimum özkaynak/borçluluk oranının tespit edilmesi
  6. Firma değer tespiti yapılması
 • Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları

  1. Finansal Ortaklıklar
  2. Stratejik Ortaklıklar

  Firmalar için optimal finansman türünün belirlenmesi firmanın değer yaratma sürecinde önem arz etmektedir. Finansal ortaklık işletmenin sermayesine yatırımcının ortak olmasıdır. Stratejik ortaklık ise şirketler seviyesinde faydalı birliktelikler olarak tanımlanabilir. İşletmeler kendi stratejik amaçları doğrultusunda işbirlikleri kurarlar. Stratejik ortaklıklar aynı pazarda yer alan firmalar arasında olabileceği gibi, aynı pazarda olmayan firmaların başka alanlarda güçlerini birleştirmeleri sonucu da olabilir.

 • Proje Finansmanı

  1. Projenin finansal modellemesi
  2. Projeye uygun finansman modelinin bulunması

  çalışmalarının yürütülmesi konusunda şirketlere hizmet vermektedir.

 • İslam Finansı (SUKUK)

  Küreselleşme oyunun kurallarını değiştirmiştir

  Dünyada sermaye piyasaları giderek gelişmekte, (offshore) finans merkezlerinin sayısı her gün artmaktadır. Başta Dubai olmak üzere Körfez ülkeleri Orta Doğu'da önemli finans cazibe merkezleri olmuşlardır.

  Yapılandırılmış (İslam) finans(ı) yılda yüzde 10-15 büyümektedir. Standard & Poor’s ve İngiltere Finansal Hizmetler Kurumu'nun tahminlerine göre, bütün dünyada yaklaşık toplam 500 milyar dolar civarında bir varlığın İslam finansı tarafından yönetildiği tahmin edilmektedir.

  Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, yapılandırılmış finansın gerektirdiği kurumsal yönetim ve finans kriterlerinde şirketlere gerekli bilgi ve teknik desteği sağlamaktadır. Doğru bilgilere, doğru kişilere ulaşılmasında ve bu konularda kabul görmüş uluslararası finans kurumları ile ortaklaşa, İslam tahvil ve bonosu olan Sukuk gibi finansal ürünlerin geliştirilmesinde yardımcı ve aracı olmaktadır.

  CGS Center sunumlar ve müzakerelerin yürütülmesi kapsamında finansman kaynakları ile irtibata geçilmesi konularında;

  • Gerekli uygulamaların ve destekleyici belgelerin her bir potansiyel yatırımcının kural ve yöntemlerine uygun olarak temin edilmesi veya hazırlanması, 
  • Finansmanın oluşturulması için gerekli pazarlıkların ve müzakerelerin sürdürülmesi
  • Finansmanın sonuçlandırılması için aktif takip işlerinin yürütülmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
  • Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanları ile beraber çalışılması    

  destek hizmetlerini ayrıca sunmaktadır.

   

  Udemy üzerindeki eğitimimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:



Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube