Ana Sayfa
 • Dünyadaki Kurumsal Yönetim İlkelerinin Karşılaştırılması ve Analizi

  21. yüzyılda şirketler dünyanın en güçlü kuruluşları haline gelmişlerdir. Ülkeler, şirketler ve ilgili tüm kuruluşlar, kendileri için en doğru ve en iyi yönetim biçimini aramaya başlamışlardır. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, bütün dünyada kurumsal yönetim kodları, ilkeleri veya kuralları yayımlamışlardır. Dünya genelinde yapılan toplantılar, seminerler ve ilkeler sonucunda her ülke için geçerli tek bir kurumsal yönetim modelinin olamayacağı ortaya konmuştur.
  Buna göre, her ülkenin oluşturduğu model, ülkeye özgü kültürel koşullarından, sermaye piyasası kanunundan, şirketler hukukundan, rekabet kanunundan, icra iflas hukuku gibi kanunlardan etkilenmektedir. Bununla birlikte, genel kabul gören tüm uluslararası kurumsal yönetim yaklaşımlarında eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ortak olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Kurumsal yönetim sürekli gelişen bir hedeftir ve her şirket için uygulanan tek bir model bulunmamaktadır. Bu sebeple, dünya genelindeki iyi uygulamalar kıyaslanarak şirket için en uygun olanı karşılaştırmalı olarak belirlenmelidir.

  CGS Center,

  • Farklı ülkelerin kurumsal yönetim ikeleri kıyaslamakta ve farklılıkları ele almakta,
  • Dünya genelindeki iyi uygulama örneklerini araştırıp, ülke koşullarını da dikkate alarak şirket için en uygun olan kurumsal yönetim yaklaşımını belirlemekte,
  • Belirlenen yaklaşımın şirket için uygulanabilirliğini araştırmaktadır.
 • Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Yapılanması

 • Yönetim Kurulu Etkinlik Değerlendirmesi

  Yönetim kurulunun etkinlik ve verimliliği şirketin kurumsal stratejilerinin, şirket bünyesinde uygulanmasında ve iş performansının artırılmasında en önemli unsurlardan biridir. Etkin yönetim kurulu, değer yaratır. Yönetim kurulunun kendi etkinlik ve verimliliğini düzenli olarak ölçmesi önem arzetmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin aldıkları kararları ve verimliliklerini ölçmeleri sadece prosedür olarak yapılmak yerine, şirketin tamamına değer katacak ve verimliliği artıracak yönde olmalıdır.

  CGS Center, kullandığı araçlarla yönetim kurulunun verimliliğinin en doğru ve tarafsız şekilde ölçülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi konusunda destek hizmeti sağlar.

 • Yönetim Kurulunun/Üyelerinin Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

  Yönetim kurulu üyelerinin risk yönetimi ve iç kontrol başta olmak üzere, kurumsal yönetim temelinde bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, yönetim kurulunun etkinlik ve verimliliğinin artırılmasında en önemli konulardandır.

  Ülkemizdeki KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun aile işletmesi olduğu ve yönetim kurulu kültürünün yeni yerleşmekte olan bir kavram olduğu düşünüldüğünde, yönetim kurulunun genellikle aile üyelerinden oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  Bu üyelerin, şirketin bütünüyle ilgili daha sağlıklı karar alabilmesi yetkinliklerinin geliştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir.

  CGS Center, yönetim kurulu kültürünün oturtulması sırasında yönetim kurulu üyelerinin yetkinliklerini artırıcı destek faaliyetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda, yönetim kurulu üyelerine özel kurumsal yönetim, hukuk ve finans başlıklarında amaç odaklı eğitimler ve uygulamalar ele alınmaktadır.

 • Strateji Geliştirme Çalışmaları

 • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Destek Çalışmaları

 • Yeniden Yapılandırma – Re-engineering

  İşletmelerde büyüme yolunda, bazen şirket içinde finansal, operasyonel ve stratejik açıdan yeniden yapılanma gereği doğar.

  • Finansal açıdan, varlıklarını ve sermayesini yeniden değerlendirir,
  • Operasyonel açıdan satışlarını, kar marjını ve maliyetlerini mercek altına yatırır,
  • Stratejik açıdan, insan kaynakları politikasını, iç süreçlerini, ürün gamını piyasadaki rekabetçi pozisyonunu inceler ve buradan elde edilen sonuçlar doğrultusunda belli bir plan dahilinde yeniden yapılanmaya gider.

  İşletme örneğin mevcut üretim modelinden, yalın üretime geçer, içeride yapılan bazı üretimleri outsource eder. Kısa vadeli borçlarını uzun vadeli çevirir veya yeniden yapılandırır. Zor durumda ise kriz yönetimi uygulanır. Kredi ile finansman modelinden, özkaynak ile finansman modeline geçer ve bir finansal ortak arayışı içine girer.

  Satış ve pazarlama politikalarını değiştirir. Yeniden yapılanmada amaç, şirketin sürdürebilirliğini sağlamak ve değerini arttırmaktır.

  CGS Center, finansal, operasyonel ve stratejik açıdan yeniden yapılanma gereği doğan şirketlere, süreçlerini inceler, yönetim kurulu ile birlikte stratejilerini masaya yatırır, kurumsal çözümler üretir, modeller geliştirir.

   

 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube