Ana Sayfa
Danışmanlık Hizmetleri

CGS Center: Entegre Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Perspektifi

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center) halka açık olsun veya olmasın büyük küçük bütün şirketlerin, ekonominin temel direği olduğuna inanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kar amacı gütmeyen bütün kuruluşların da, şirketler gibi aynı şekilde şeffaf ve hesap verebilir olarak yönetilmeleri önemlidir.

Kurumsal yönetim

Kurumsal yönetim, piyasa ekonomisinde, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel koşuludur. Nesiller boyu ayakta kalmanın, sürdürülebilirliğin ön koşulu, doğru stratejilerle, doğru yönetimdir. CGS Center, bu doğrultuda şirketlere yol göstermeyi, iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmayı misyon edinmiştir.

Özellikle ülkemizde şirketlerin çoğunluğunun aile şirketi olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla, kurumsallaşmanın ilk adımları aile-şirket ilişkisinin düzenlenmesinden başlar. Aile anayasası, ailenin değerleri ve vizyonu ile şirketin yönetim felsefesi ve vizyonu arasındaki köprüyü sağlar; ilkeleri ve hukuksal düzenlemeleri ele alır.

CGS Center, aile anayasası yazılmasının önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmayacağı görüşündedir. Bir işletmede satın alma – üretimden başlayıp kara giden yolda, değer zinciri yaklaşımını benimser. Bu çerçevede;

  • satış-pazarlama,
  • muhasebe-finans,
  • iç denetim-iç kontrol
  • insan kaynakları ve organizasyon gibi bütün disiplinlerin ve süreçlerinin doğru işlemesi halinde kurumsallaşmanın sağlam temellere oturacağına inanır.

Kurumsal alt yapısını sağlam temellere oturtan, aile-şirket ilişkisini düzenleyen şirketlerin, sürdürülebilirlik yolunda atacakları önemli büyük adım, güçlü profesyonel yönetim kurullarına sahip olmaktır. Esasen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bu konuda önemli bir adım atmış şirketlerin yönetim kurullarına hisse sahibi olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi alabilmelerine olanak sağlamıştır. Güçlü yönetim kurulu güçlü şirket demektir. CGS Center, şirketlerimize, henüz daha zayıf halkaları olan, yönetim kurulunun yapılanması,, işletilmesi, stratejik büyümeleri, kurumsal risk yönetimini uygulayabilmeleri konusunda destek olmaktadır.

Günümüzde işletmeler bankalardan kredi alarak veya özkaynaklarını güçlendirerek yatırım yapar, büyürler. Büyüme yolunda, özellikle nitelikli kurumsal yatırımcılarla yapılacak işbirliğinin önemine inanan CGS Center, yukarıdaki basmaklar doğrultusunda, kurumsal yönetim alt yapısını sağlam temellere oturtmuş işletmelerin kurumsal finansda doğru kanallara zamanında ulaşması için danışmanlık desteğini sürdürür.


 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube