Ana Sayfa
 • Hukukçu Olmayanlar İçin Çek, Senet, Kıymetli Evrak Yönetimi Eğitimi

  • Genel Bilgi

    

   Eğitim Tarihleri

   Eğitim Saati

   Eğitimin Verileceği Yer

   Kontenjan

   Ücret

    14 Mayıs 2016

   09.00-17.15

   Konak Hotel
   Taksim/İstanbul

   Sınırlı

   475,00 TL + KDV (%18)
   Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

  • Eğitimin Amacı

   İş Dünyasında hukuki konulardan kaynaklanan bilgi eksiklikleri işletmelere hukuki ve maddi açıdan zarar vermektedir. Bu bilgi eksikliklerinin sonucu olarak işletmeler, sattıkları malların parasını alamamakta, sözleşmelerini hazırlarken nelere dikkat edeceklerini bilmemekte ve kıymetli evraklarda yapılan hataları düzeltememektedir. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, tüm yöneticilerin iş hayatında satış güvenliği ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan hukuki boşluğu doldurmak amacıyla, "Satış Güvenliği, Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma Eğitimi”ni tasarlamıştır.

  • Eğitimin İçeriği

   Ticari Alım-Satım Sözleşmeleri 
   İşletmelerde satış sürecinde (hukuksal-finansal) bilgi eksikliği hangi zararlara neden olur? 
   Yeni TTK kapsamında Ticari Alım Satım Sözleşmesi’nin özellikleri nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? 
   Yeni BK kapsamında Genel İşlem Koşulları nedir? Ticari Sözleşmelere etkisi nedir? 
   Alım Satımda Yazılı Sözleşme Yapmak Gerekir mi? Fatura Sözleşmenin Yerini Tutmaz mı? 
   Fatura Satışa Kanıt Olabilir mi? Ticari Uyuşmazlık Çözümlenmesinde sıralama nedir? 
   Yeni TTK kapsamında Ticari Şirketler Arası Bildirimler Nasıl Yapılacak? 

   Teyit Mektubu ve Tarafların Borçları 
   Teyit Mektubu Nedir? İşletmeler Ticari Alacaklarını Nasıl Kanıtlarlar? 
   Satıcının Borçları Nelerdir? Malın Tesliminde Özen Gösterilecek Noktalar Nelerdir?
   Malın Ayıplı Olması Halinde Yapılması Gerekenler Nelerdir? Alıcının Borçları Nelerdir? 

   Cari Hesap Uygulaması 
   Cari Hesap Nedir ve Koşulları Nelerdir? Cari Hesabın Özellikleri Nelerdir? 
   Cari Hesapta Hesap Devresi Nedir? Cari Hesap Nasıl Sona Erer? 

   Kıymetli Evrak

   Senet 
   Senedin Geçerlilik Koşulları Nelerdir? Senedin Biçim Koşulları Nelerdir? 
   Senette Ciro Nasıl Olur? Senette Ödeme Nasıl Olur? 
   Senette Zaman Aşımı Nasıl Gerçekleşir? 

   Çek
   Çekin Biçim Koşulları Nelerdir? Çekte Ciro ve Aval Nasıl Olur? 
   Çekte Ödeme ve Cayma Nasıl Olur? Çeke İlişkin Zaman Aşımı Nasıl Olur? 

  • Eğitimci

   Dr. Çağrı BAĞATUR

   Bağatur Avukatlık Bürosu
   Kurucu ve Serbest Avukat

   Dr. Çağrı Bağatur, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisansını, 1999 yılında da aynı bölümde, çevre hukuku konusunda doktorasını yapmıştır.

   1998-1997 yılları arasında Adana'da Bağatur Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 1997 yılından bu yana, çalışmalarını İstanbul'da Bağatur Avukatlık Bürosu çerçevesinde ve kendi ekibiyle devam etmektedir.

   Dr. Çağrı Bağatur'un uzmanlık alanları; hukuk (reklam, özelleştirme, çimento, sigorta, yapı, alkolsüz içkiler, hastane işletmeciliği, bankacılık, yazılım), bilgi yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, satış güvenliği, hizmet sektörü), toplam kalite yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, hizmet sektörü)'dir.

   Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar konusunda Kültür Üniversitesi Tasarım Fakültesinde Yüksek Lisans dersi vermektedir. Tarımsal taşınmazların miras yoluyla bölünmesi konusundaki bilimsel makalesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlanmıştır. Öğrenen Örgütlerde Satış Güvenliği ve Sözleşme Hukuku Eğitimi başta olmak üzere bugüne kadar gerek avukatlığını yaptığı kuruluşlarda gerek sivil toplum örgütlerinde, mesleki ve meslek dışı otuza yakın eğitim vermiştir. Bilimsel dergi ve yayımlarda, Çevre Duyarlı Kent Yerleşimi, Avrupa Birliği Tarımsal Yapı Politikaları ve Türkiye, Can Sigortasında Ardıllık, Avukatlık Mesleğine Kabul konularında yazıları çıkmıştır.

  • Eğitim Bilgileri

   Eğitimler:
   Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

   Sertifika:
   Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

   Eğitim Fiyatı İçerisine:
   Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

   Son başvuru tarihi:
   Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

   ** Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce kontenjan hakkında bilgi alınız.**

   İletişim: Ece Temizer
   Telefon:  +90-312- 220 22 20
   Faks:   +90-312- 220 35 34
   E-posta:  egitim@cgscenter.org

   Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
   GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

   Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
   E-posta: info@cgscenter.org
   Telefon: +90 - 312 - 220 22 20

  • Eğitime Kayıt Formu

    

  • Kredi Kartı ile Ödeme

    

   Kredi Kartınızla şimdi kayıt yaptırmak için burayı tıklayınız

    

    

 • Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde)

  • Genel Bilgi

    

   Eğitim Tarihleri

   Eğitim Saati

   Eğitimin Verileceği Yer

   Kontenjan

   Ücret

   09.00-17.15

   Divan Otel Ankara

   Sınırlı

   475,00 TL + KDV (%18)
   Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

  • Eğitimin Amacı

   13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Aynı zamanda, 26 Haziran 2012 tarihinde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 6335 sayılı kanun, Türkiye ekonomisine yeni bir sayfa açmakta, daha şeffaf, daha dürüst, kurumsal yönetim ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamını öngörmektedir. Yeni kanunun, ticari hayata getireceği düzenlemeler ile şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik temelinde kurumsal yönetimin tüm işletmelere uygulanması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu çerçevede;

   • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun finansal tablo hazırlanması,
   • Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol ve iç denetim

   gibi konularda bir çok uluslararası standardı benimsetmekte ve bu noktada değişimi zorunlu hale getirmektedir. Bu yaklaşımla, bir çok Türk şirketi için önemli bir değişim süreci başlamış ve bu sürece çok iyi hazırlanma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

   CGS Center tarafından, şirketlerin sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, hukuk müşavirleri ve diğer üst düzey yöneticileri ile kamu kuruluşlarına yönelik “Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde)” konulu bir eğitim düzenlenmektedir. Aşağıda kısa başlıklar halinde verilen eğitimin, şirketlerimize ve kamu kuruluşlarımıza yararlı olacağı inancındayız.

  • Eğitimin İçeriği

   • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na İhtiyaç Duyulma Nedenleri

   • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Temel Özellikleri

   • Ticari İşletme Hukuku’na İlişkin Yenilikler
    • Ticari İşletme Kavramı
    • Ticari İşlerde Faiz
    • Ticaret Unvanı
    • Ticari Defterler
    • Acente
   • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler
    • Büyük Şirket / Küçük Şirket Kavramı
    • Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları ile İlgili Düzenlemeler
    • Risk Yönetimi ve Denetimle İlgili Düzenlemeler
    • Bilgiye Erişim Hakkı– Web Sitesi Düzenlemeleri
   • Sermaye Şirketlerinin Kuruluşuna, Yapısına ve Organlarına İlişkin Yenilikler
    • Şirketin Kuruluş Aşamaları ile İlgili Yenilikler
    • Şirketlerin Faaliyet Konusuna İlişkin Sınırlamaların Kaldırılması
    • Kayıtlı Sermaye, Aynı Sermaye ve Sermaye Artırımı ile İlgili Yenilikler
    • Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
    • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Arasındaki Yetki Paylaşımı ve Genel Kurula İlişkin Düzenlemeler
    • Sorumluluk
   • Sermaye Şirketlerinde Yapısal Dönüşümlere İlişkin Düzenlemeler
    • Birleşme
    • Bölünme
    • Tür Değiştirme
   • Sermaye Şirketlerine İlişkin Getirilen Diğer Önemli Değişiklikler
    • Anonim Şirketlerinin Tasfiyesinde Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme
    • Ortakların Şirketten Alacakları, Şirketin Ortaklara Borçlara veya Öz Kaynakların Yerini Tutan Ödünçler Meselesi
    • Ortaklık Haklarının Geliştirilmesi
   • Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerin Sermaye Piyasası Kanunu ile Etkileşimi
    • Anonim Şirketlerin Kuruluş Sonrası Halka Açık Hale Gelmesi
    • Borsa Şirketlerinde Genel Kurul
    • İmtiyazlı Paylar
    • Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi
    • Menkul Kıymetler
   • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Halihazırdaki Şirket Sözleşmelerine Etkisi
  • Eğitimci

   Doç. Dr. Mustafa İsmail Kaya
   Gazi Üniversitesi

   Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
   mikaya@gazi.edu.tr

   1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ocak 1996 da 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından master ve doktora yapmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gönderildi. 2002-2003 tarihleri arasında Almanya / Rottweil’deki uluslararası bir avukatlık şirketi olan Haischer & GbR’de, uygulamayı daha yakından görebilmek amacıyla, bir yıllık avukatlık stajı yaptı ve bu dönemde özellikle Şirketler Hukuku ile ilgili davalar üzerinde çalıştı.

   Niğde Üniversitesi bünyesindeki diğer görevlerini müteakiben Mart 2004 tarihinde aynı üniversitenin İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD yardımcı doçent kadrosuna atandı. Haziran 2008-Ekim2008 tarihleri arasında kazandığı DAAD bursuyla Almanya’da değişik üniversitelerde bilimsel araştırmalarda bulundu. Haziran 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi TTEF Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Nisan 2010 tarihinde girdiği Doçentlik Sınavını kazanarak doçent unvanını kazandı. Yayınlanmış dört kitabı bulunan Sayın Kaya’nın son kitabı “Gerekçeli - Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” 2011 yılında yayımlanmıştır.

  • Eğitim Bilgileri

   Eğitimler:
   Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

   Sertifika:
   Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

   Eğitim Fiyatı İçerisine:
   Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

   Son başvuru tarihi:
   Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

   ** Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce kontenjan hakkında bilgi alınız.**

   İletişim:
   Telefon:  +90-312- 220 22 20
   Faks:   +90-312- 220 35 34
   E-posta:  egitim@cgscenter.org

   Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
   GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

   Adres: 1429.Cadde İdeal Apt. 13/3 06530 Çukurambar, Ankara - Türkiye
   E-posta: info@cgscenter.org 
   Telefon: +90 - 312 - 220 22 20
   Faks: +90 - 312 - 220 35 34

  • Eğitime Kayıt Formu

    

  • Kredi Kartı ile Ödeme

    

   Kredi Kartınızla şimdi kayıt yaptırmak için burayı tıklayınız

    

    

 • Sermaye Şirketlerinde TTK, Borçlar Hukuk Ve Medeni Hukuk Açısından Yapılanma Ve Yönetim

  • Genel Bilgi

    

   Eğitim Tarihleri

   Eğitim Saati

   Eğitimin Verileceği Yer

   Kontenjan

   Ücret

   11 Aralık 2015 Cuma

   09.00-17.15

   CGS Center Akademi Binası

   Sınırlı

   475,00 TL + KDV (%18)
   Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

  • Eğitimin İçeriği

   • Tüzel kişilik kavramı
   • Şirket adına yapılan sözleşmelerin geçerli olmasının şartları
   • Şirketlerde yönetim yetkisi
    Anonim şirketlerin yönetimi ve temsili
    Limited şirketlerin yönetimi ve temsili
    Yönetim ve temsil yetkisinin devri
    Devredilemez görev ve yetkiler
   • Yönetim yetkisine sahip olanların sorumluluğu
    Sorumluluğun şartları
    Kimler hangi davranışlarından dolayı sorumlu
    Kime karşı sorumlu
    İspat yükü kimin üzerinde
    Sorumluluğun sona ermesi
   • Şirket organları arasında işlevlerin ayrılığı prensibi
    Genel kurul ve yönetim kurulu arasındaki ilişkiler
    Genel kurulun görev ve yetkileri
        Esas sözleşmenin değiştirilmesi
        Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ibrası ve mali haklarının belirlenmesi
    Dağıtılacak kâra karar verilmesi
    Şirketin feshine karar verilmesi
    Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü
   • Şirket ortaklarının hakları ve borçları
    Hakları
        Kar payı alma hakkı
        Hazırlık dönemi faizi alma hakkı
        Bedelsiz pay alma hakkı
        Rüçhan hakkı
        Genel kurula katılma, genel kurulu toplantıya çağırma, genel kurulda temsil ettirme hakkı
        Oy hakkı
        Bilgi alma hakkı
        Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı
        İptal davası açma hakkı
    Borçları
        Sermaye koyma borcu
        İkincil yükümlülükler
    Menkul kıymetler, pay senetleri, intifa senetleri ve devirler
  • Eğitimci

   Doç. Dr. Mustafa İsmail Kaya
   Gazi Üniversitesi

   Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
   mikaya@gazi.edu.tr

   1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ocak 1996 da 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından master ve doktora yapmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gönderildi. 2002-2003 tarihleri arasında Almanya / Rottweil’deki uluslararası bir avukatlık şirketi olan Haischer & GbR’de, uygulamayı daha yakından görebilmek amacıyla, bir yıllık avukatlık stajı yaptı ve bu dönemde özellikle Şirketler Hukuku ile ilgili davalar üzerinde çalıştı.

   Niğde Üniversitesi bünyesindeki diğer görevlerini müteakiben Mart 2004 tarihinde aynı üniversitenin İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD yardımcı doçent kadrosuna atandı. Haziran 2008-Ekim2008 tarihleri arasında kazandığı DAAD bursuyla Almanya’da değişik üniversitelerde bilimsel araştırmalarda bulundu. Haziran 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi TTEF Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Nisan 2010 tarihinde girdiği Doçentlik Sınavını kazanarak doçent unvanını kazandı. Yayınlanmış dört kitabı bulunan Sayın Kaya’nın son kitabı “Gerekçeli - Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” 2011 yılında yayımlanmıştır.

  • Eğitim Bilgileri

   Eğitimler:
   Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

   Sertifika:
   Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

   Eğitim Fiyatı İçerisine:
   Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

   Son başvuru tarihi:
   Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

   ** Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce kontenjan hakkında bilgi alınız.**

   İletişim:
   Telefon:  +90-312- 220 22 20
   Faks:   +90-312- 220 35 34
   E-posta:  egitim@cgscenter.org

   Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
   GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

   Adres: 1429.Cadde İdeal Apt. 13/3 06530 Çukurambar, Ankara - Türkiye
   E-posta: info@cgscenter.org 
   Telefon: +90 - 312 - 220 22 20
   Faks: +90 - 312 - 220 35 34

  • Eğitime Kayıt Formu

    

  • Kredi Kartı ile Ödeme

    

   Kredi Kartınızla şimdi kayıt yaptırmak için burayı tıklayınız

    

    

 • Borç İlişkileri ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi

  • Genel Bilgi

    

   Eğitim Tarihleri

   Eğitim Saati

   Eğitimin Verileceği Yer

   Kontenjan

   Ücret

    06 Nisan 2016

   13.00-17.00

   CGS Center

   Sınırlı

   275,00 TL + KDV (%18)
   Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 225,00 TL + KDV (%18)

  • Eğitimin Amacı

   Borç ilişkileri hakkında merak edilenlerin ve sözleşmelerdeki hak iddia edilebilecek konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

  • Eğitimin İçeriği

   • Borçların doğuş sebepleri,

   o    Sözleşme

   o    Haksız fiil

   o    Sebepsiz zenginleşme

   • Borcun yerine getirilmemesinin sonuçları,

   o    Alacaklının kusurlu davranışı

   o    Borçlunun kusurlu davranışı

   o    Faiz, gecikme zammı, cezai şart kavramları

   • Zincirleme borçluluk
   • Zaman aşımı
   • Borcun sona ermesi
   • Alacağın bir başkasına devredilmesi
   • Borcun borçlu dışında birisi tarafından üstlenilmesi
  • Eğitimci

   Eğitimci: Serhad Şahin

   Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Şahin Hukuk Bürosu adı altında  serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Binlerce dosyada davacı veya davalı vekili, şikayetçi veya sanık vekili, alacaklı veya borçlu vekili olarak görev yaptı. Mesleki konularda makaleleri ve Türk Borçlar Kanunu El Kitabı isimli eseri yayınlandı.

   2009  yılından beri Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Dernek bünyesinde kurulu olan OSİAD Hukuk Kurulu Başkanlığını ve OSİAD akademi kurulu üyeliğini yürütmekte. Bu görevlerim kapsamında İş kazalarının hukuki ve cezai sonuçları, İşverenin hukuki ve cezai sorumluluğu, Kefalet hukuku ve benzeri mesleki konularda eğitim verdi. Başkanı olduğum kurul tarafından OSİAD adına hazırlanan “Anayasa Taslağı” nı  dernek yönetim kurulu ile birlikte dönemin TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK’e sunduk ve konu ile ilgili bilgi verdi. Dernek yönetim kurulu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL tarafından tarafından kabul edildiğimizde  iş dünyasının hukuki sorunları ve çözüm yollarına  ilişkin önerilerimizi sundu.

   Ankara Barosu’nda staj eğitimleri kapsamında, icra hukukunda haciz ve istihkak davaları eğitimlerini verdi.

   Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu tarafından düzenlenen, Ölüm ve Bedensel zararlarda sorumluluk ve tazminat hesaplamaları konulu bilirkişilik eğitimlerine ,  vergi hukuku ileri eğitim programlarına  katıldı.

   Ankara Barosu bünyesinde kurduğu Sağlık Hukuku Kurulu üyesi olarak tıp hukuku alanında faaliyetlere katıldı, Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen çalıştayda Ankara Barosu’nu temsil etti, TBMM Sağlık, Çevre ve Aile komisyon başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ile görüşüp konu ile ilgili sorunları ve önerilerimizi sundu. Yenidoğan (neonatoloji) Hemşireliği Derneği tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında  “Hekimlerin ve hemşirelerin hukuki ve cezai sorumluluğu”  konulu eğitimler verdi.

   Arabuluculuk eğitimlerine ve sınavlarına katılarak “Arabulucu” olmaya hak kazandı.

   Halen Şahin Hukuk Bürosu’nda avukat olarak görev yapmaya devam ediyor.
  • Eğitime Kayıt Formu

    

  • Eğitim Bilgileri

   Eğitimler:
   Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

   Sertifika:
   Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

   Eğitim Fiyatı İçerisine:
   Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

   Son başvuru tarihi:
   Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

   ** Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce kontenjan hakkında bilgi alınız.**

   İletişim: Melike Acardağ
   Telefon:  +90-312- 220 22 20
   Faks:   +90-312- 220 35 34
   E-posta:  egitim@cgscenter.org

   Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
   GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

   Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
   E-posta: info@cgscenter.org
   Telefon: +90 - 312 - 220 22 20

 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube